DC IT Security Workshop – Hacking Skills Hekerske spretnosti za sistemske administratorje

In The Radar

Nepravilna raba računalniških virov ne pradstavlja nevarnosti zgolj omrežju, temveč celotnemu podjetju. Da pa bi lahko uspešno zavaroval omrežje, administrator nujno potrebuje znanje o načinih dela hekerjev. Nemogoče se je namreč braniti pred nečim, česar ne poznaš.
Celotna delavnica temelji na praktičnih vajah, v katerih bodo obravnavane vse spodaj naštete teme. Vodja delavnice je Dr. Markus a Campo, neodvisni strokovnjak, ki sodeluje z nemškim svetovalnim podjetjem SySS, specializiranim za analiziranje računalniških omrežij.