Deltabcn: motor de connexió en els sectors aeroespacials i de la mobilitat

In Senza categoria

<p>Deltabcn, Parc Aeroespacial i de la Mobilitat del Delta de Barcelona neix com a motor de connexió de coneixement local i internacional per unir el millor d'universitats, centres tecnològics, parcs científics i empreses, en un espai tecnoindustrial capdavanter on convertir el know-how en activitat industrial productiva.</p>

Breu Història del projecte

Al llarg dels anys 2003-2005, en el context dels debats sobre les noves estratègies econòmiques i territorials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, va generant-se la progressiva confluència dels agents econòmics, socials i institucionals en quant a la necessitat de potenciar la creació d’un parc d’activitats econòmiques especialitzat en l’industria aeroespacial, i de la mobilitat en general. Aquest procés va propiciar que, desprès de diferents estudis de viabilitat i de valoració de les localitzacions mes adequades, el 12 de setembre de 2006 la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i , concretament, del seu ens adscrit, l’Institut Català del Sòl, i l’Ajuntament de Viladecans constituïren, de forma paritària, el Consorci per al desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat.

 

 

El Parc Aeroespacial de Viladecans és una important iniciativa pública per a la creació d’una àrea especialitzada en les activitats industrials, tecnològiques i de serveis relacionades amb els sectors aeroespacials i de la mobilitat en general. Deltabcn ha estat promogut conjuntament per la Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial, i per l’Ajuntament de Viladecans,  mitjançant el Consorci Urbanístic pel Desenvolupament del Parc Empresarial i d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat, constituït en Setembre de 2006 per a dur a terme aquest projecte, orientat cap a un sector econòmic caracteritzat per l’ús de tecnologies avançades i per produccions d’alt valor afegit.

 

Objecte: planejament, gestió urbanística i urbanització
L’objecte del consorci és el desenvolupament del planejament, la gestió urbanística i la urbanització dels terrenys situats en el sector de Ca n’Alemany, per tal d’ubicar-hi el Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, com a projecte estratègic de la política de Govern de la Generalitat de Catalunya. A part d’aquests, el Consorci disposa d’uns serveis tècnics propis que vetllen per la coordinació i supervisió dels diferents Plans i Projectes necessaris per a l’execució material del sector d’activitats.

 

 

Consorci pel Desenvolupament del Parc Empresarial

d’activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans

C/. Catalunya, 72, Baixos.

08840 Viladecans (Bcn)

Tel. 936 357 040

Fax:936 592 505

 

Links Box

www.deltabcn.cat

Submit a comment