22@Barcelona: el projecte de renovació urbana

In The Radar

<p>El projecte 22@Barcelona transforma dues-centes hectàrees de sòl industrial del Poblenou en un districte productiu innovador que ofereix espais moderns per a la <span class="destacado">concentració estratègica d.activitats intensives en coneixement</span>. Aquesta iniciativa és a la vegada un projecte de <span class="destacado">renovació urbana i un nou model</span> de ciutat que vol donar resposta als reptes de la societat del coneixement.</p>

És el projecte de transformació urbanística més important de la ciutat de Barcelona en els darrers anys i un dels més ambiciosos d’Europa d.aquestes característiques, amb un potencial immobiliari alt i una inversió pública del pla d’infraestructures de 180 milions d’euros.

 

Objectius

El projecte 22@Barcelona transforma les antigues àrees industrials del Poblenou en un entorn d’elevada qualitat per treballar, viure i aprendre.

Com a projecte de renovació urbana, respon a la necessitat de recuperar el dinamisme econòmic i social del Poblenou i crea un entorn divers i equilibrat, en què els espais productius conviuen amb habitatges protegits, equipaments i zones verdes que milloren la qualitat de vida i de treball.

Com a projecte de renovació econòmica
, constitueix una oportunitat única per transformar el Poblenou en una important plataforma científica, tecnològica i cultural que converteixi Barcelona en una de les ciutats més dinàmiques i innovadores en l’àmbit internacional.

Com a projecte de renovació social
, afavoreix la interrelació entre els diferents professionals que treballen a la zona i la participació dels veïns i les veïnes del districte en les oportunitats que els ofereixen les noves tecnologies.

 

Antecedents

El projecte 22@Barcelona es desenvolupa dins del barri del Poblenou, pertanyent al districte de Sant Martí. Poblenou ha estat sempre un barri industrial, amb una trama urbanística particular i complexa i un fort aïllament respecte a Barcelona causat per les vies fèrries. El projecte 22@Barcelona significa la darrera transformació de les seves àrees industrials.

Durant més de 100 anys, Poblenou ha estat el principal motor econòmic de Catalunya i el barri industrial per excel·lència de Barcelona. Amb el projecte 22@Barcelona es recupera la històrica vitalitat econòmica i social de Poblenou, a través de la transformació de les àrees industrials obsoletes en un espai d’elevada qualitat urbana i mediambiental i amb activitats de nova creació vinculades al coneixement i a la innovació.

 

HQ of 22@Barcelona municipal society
Àvila 138, 3a planta
08018 Barcelona
Tel: 93 507 35 00

Contact
 

 

Link Box
www.22barcelona.com
See on the map

Source
22@Barcelona

Submit a comment